A photo of Helene Sandström

Helene Sandström

vetenskapsjournalist och översättare med inriktning på nutrition och funktionsmedicin

Helene Sandström är översättare och vetenskapsjournalist med medicin, nutrition och hälsa som specialområden Hon har varit verksam som facköversättare sedan slutet av 1990-talet och som journalist och tidskriftsredaktör sedan mitten av 2000-talet. I grunden är hon språkvetare med en fil. mag. i nordiska språk och engelska. Har också en fil. kand. i vetenskapsjournalistik med litteraturvetenskaplig och basmedicinsk utbildning som tillägg.

ARTICLES BY Helene Sandström

No posts.